ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ (έκδοση 2002)

Posted by in ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ, ΛΕΞΙΚΑ, ΟΛΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ

Dictionnaire grec-français Rosgovas Edition 2002  Παραγγελίες dictionnaires Rosgovas

page-gf

Ένα σύγχρονο και πρακτικό βοήθημα για όσους χρησιμοποιούν τη γαλλική και την ελληνική γλώσσα.

Το Ελληνογαλλικό λεξικό περιέχει:

• Την ελληνική προφορά με διεθνή φωνητικά σύμβολα.
• Την ακριβή απόδοση της ελληνικής λέξης στα γαλλικά.
• Τον γραμματικό χαρακτηρισμό κάθε λήμματος.
• Τη μετάφραση των ελληνικών ιδιωματικών εκφράσεων και παροιμιών.
• Παραδείγματα σε περιπτώσεις πολλαπλής έννοιας της ελληνικής λέξης.
• Πίνακες συζυγιών και ο αόριστος των συνηθέστερων ελληνικών ρημάτων.
• Ορολογίες στις οποίες ανήκουν τα λήμματα.

Σχήμα 14×21

685 σελίδες

ISBN 960-87215-1-2