ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ (έκδοση 2002)

Posted by in ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ, ΛΕΞΙΚΑ, ΟΛΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ

Παραγγελίες dictionnaires Rosgovas

page-gf

Ένα σύγχρονο και πρακτικό βοήθημα για όσους χρησιμοποιούν τη γαλλική και την ελληνική γλώσσα.

Το Ελληνογαλλικό λεξικό περιέχει:

• Την ελληνική προφορά με διεθνή φωνητικά σύμβολα.

• Την ακριβή απόδοση της ελληνικής λέξης στα γαλλικά.

• Τον γραμματικό χαρακτηρισμό κάθε λήμματος.

• Τη μετάφραση των ελληνικών ιδιωματικών εκφράσεων και παροιμιών.

• Παραδείγματα σε περιπτώσεις πολλαπλής έννοιας της ελληνικής λέξης.

• Πίνακες συζυγιών και ο αόριστος των συνηθέστερων ελληνικών ρημάτων.

• Ορολογίες στις οποίες ανήκουν τα λήμματα.

Σχήμα 14×21

685 σελίδες

ISBN 960-87215-1-2