Δημοσιεύθηκε την Σχολιάστε

Χίλια συγνώμη

Γιατί λέμε « χίλια συγνώμη »;

Αφού το ουσιαστικό είναι θηλυκό, θα έπρεπε να πούμε, επί το ορθότερον, « χίλιες συγνώμες ».

Γιατί λοιπόν ουδετεροποιήθηκε η λέξη « συγνώμη » και μάλιστα σε αμετάβλητη μορφή;

Διότι εξομοιώθηκε με το αμετάβλητο ουδέτερο « ευχαριστώ », το οποίο συμπαρέσυρε το θηλυκό « συγνώμη ». 

Λέμε « χίλια συγνώμη », όπως λέμε « χίλια ευχαριστώ ».

Αυτή είναι η εξέλιξη μιας γλώσσας.

Δημοσιεύθηκε την Σχολιάστε

δια ή διά;

1. Η πρόθεση « δια », η οποία είναι μονοσύλλαβη και μη τονιζόμενη λέξη, προφέρεται /δja/.

Η άτονη αυτή λέξη είναι ο λόγιος τύπος της λέξης “για” : δια της βίας, δια βίου, δια παντός.

2. Η πρόθεση « διά », η οποία είναι δισύλλαβη και τονιζόμενη λέξη, προφέρεται /δi’α/.

Χρησιμοποιείται μόνο στα μαθηματικά : έξι διά του δύο, οκτώ διά του τέσσερα.